Certyfikaty energetyczne

Oferujemy certyfikaty energetyczne, w tym świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, raporty projektowanej charakterystyki energetycznej, jak również analizy porównawcze środowiskowe i ekonomiczne dla alternatywnych źródeł zaopatrzenia w ciepło.

Wykonujemy:

  • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków komercyjnych i użyteczności publicznej
  • Sporządzanie i raport projektowanej charakterystyki energetycznej
  • Pełną analizę porównawczą środowiskową i ekonomiczną zaprojektowanego systemu zaopatrzenia budynku w energię z systemem alternatywnym (nowy wymóg w projekcie budowlanym od 3.10.2013r.)

Projekt i wykonanie spark-system.pl