Kosztorysowanie robót budowlanych

    Oferujemy kosztorysy:

  • inwestorskie
  • ofertowe
  • powykonawcze

Sporządzamy kosztorysy robót budowalnych w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez klienta, z wykonaniem przedmiaru lub obmiaru albo na podstawie dokumentacji technicznej.


Projekt i wykonanie spark-system.pl